Zatrudnimy nauczycielkę wychowania przedszkolnego do nowej Słonecznej Krainy- naszej placówki w Warszawie przy ul. Mińskiej.
Przyjmiemy osobę, dla której taka profesja jest powołaniem i sensem, a nie przypadkowym wyborem kariery zawodowej.
Prosimy o kontakt panie, które lubią dzieci i rozumieją, co oznacza wychowawcza i edukacyjna odpowiedzialność za małego człowieka. Kreatywność, zaangażowanie, inteligencja emocjonalna kandydatek są dla nas wartością nadrzędną.

prosimy o kontakt meilowy:

sloneczna-kraina@sloneczna-kraina.pl