Zajęcia, które bawią i rozwijają wyobraźnię wizualno-przestrzenną, kreatywność, pracę zespołową i umiejętność logicznego myślenia. Bardzo zajmujące i absorbujące.