Tak się bawi Słoneczna Kraina. Jest moc! I energia wspólnotowości. Widać po minach, że to duża, serdeczna rodzina.