W biało-czerwonych barwach upamiętniliśmy w naszych przedszkolach  Dzień Niepodległości. 11 listopada to  święto narodowe, które co roku akcentujemy w  „Słonecznej krainie” . A w tym roku- co oczywiste- zaznaczyliśmy je w sposób szczególny.

Dbamy o to, by przedszkolaki poczuły ducha jedności,  wspólnotowości, polskości. By stanowiły  jedną rodzinę, która mówi tym samym językiem,  mieszka w tym samym kraju , wspiera się i rozumie.