Odświętnie. Patriotycznie. W polskich barwach. Biało-czerwono.