W Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu można się spodziewać działania artystycznego i kreatywnego. Glina w naszych rękach= twórcza przygoda.