„Dzisiaj wielka jest rocznica-
11 Listopada.
Tym, co zmarli za ojczyznę
hołd dziś cała Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy
wolność, mowę polska w szkole.
To, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewole.
Uroczyście bija dzwony,
w mieście flagi rozwinięto,
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski święto.”