„Słoneczna Kraina” to przedszkola i żłobki zatrudniające nauczycieli z pasją, z powołaniem, Ludzi, którzy lubią dzieci i rozumieją sens pracy pedagoga i wychowawcy. To osoby z wyższym wykształceniem. Przygotowane do zawodu. Nastawione na edukację, dokształcanie. Także pod auspicjami „ Słonecznej krainy” nieustannie szkolą się, zaliczają kursy, biorą udział w warsztatach. Są coraz bardziej kompetentne. I coraz wartościowszy jest w nich potencjał dydaktyczny, merytoryczny, psychologiczny.

Warsztaty plastyczne

szkolenia_1

Nauczycielki wzięły udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez przedstawicielkę firmy Astra. Zaprezentowano kolekcję Astra, którą tworzą wysokiej jakości materiały plastyczne np. farby, plastelina, modelina, masa solna, masa papierowa itp. produkty, z których również korzystają nasi Milusińscy. Produkty te wpływają na rozwój kreatywności i wyobraźni artystycznej dzieci. Nauczycielki aktywnie brały udział w warsztatach tworząc, przy pomocy prowadzącej różne dzieła : kolorowe jajka wielkanocne wykonane z plasteliny, ale także i te malowane farbami, baranki z masy solnej, figurki z gliny oraz muffinki z modeliny. Nauczycielki obejrzały również prace prowadzącej warsztaty wykonane różnymi technikami plastycznymi oraz przy pomocy różnych materiałów plastycznych. Warsztaty te pozwoliły nauczycielkom wzbogacić wiedzę i umiejętności, które będą mogły przenieść do pracy z dziećmi, ale także zorganizować atrakcyjne zajęcia, sprawiające dzieciom wiele radości i będące ciekawym sposobem na realizację podstawy programowej.

Szkolenie P.poż.

Bezpieczeństwu dzieci i umiejętnościom zachowania się w kryzysowych sytuacjach poświęcone było szkolenie dla kadry „Słonecznej krainy”. Taka wiedza ma głęboki sens. Chodzi oto, by każdy umiał i potrafił właściwie reagować, gdy wydarzy się cokolwiek niepokojącego i zagrażającego zdrowiu lub mieniu. Procedury bezpieczeństwa, zasady postępowania, obsługa sprzętu p.poż- oto, co stanowiło meritum jednodniowego kursu, prowadzonego przez specjalistę.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna- to umiejętności i wiedza, które warto sobie przypominać, powtarzać, utrwalać. Jakkolwiek z nadzieją, że nie trzeba będzie z tego „pakietu” korzystać.
Kadra przedszkoli i żłobków „Słonecznej Krainy” po raz kolejny poddała się temu edukacyjnemu wyzwaniu. To jest nasza dobra tradycja, wpisująca się w standardy funkcjonowania placówek. Co roku ratownik medyczny szkoli nas, instruuje, uczula na istotę i znaczenie pierwszej pomocy. Na działania, od których tak często zależy zdrowie i życie drugiego człowieka.
W przedszkolach i żłobkach świadomość tego nabiera szczególnego wyrazu, jako że dotyczy dzieci.
Takie szkolenia nastawione są na utrwalanie procedur i schematów postępowania. Dają podstawowe kompetencje, które powinni wszyscy posiadać, na wypadek…. gdyby zdarzył się nieszczęśliwy wypadek.

Autorytet nauczyciela

Pedagog z autorytetem to ktoś, komu dziecko bezgranicznie ufa, kogo słucha i naśladuje. Podstawą autorytetu jest zaufanie. Jeśli przedszkolak obdarzy nim swoją panią- z pewnością będzie jej słuchał, wykonywał polecenia, naśladował. Często dzieci bawią się w domu w „swoje przedszkole”, wiernie oddają- poprzez zabawę- przedszkolną rzeczywistość. Powielają zachowanie nauczycielki, mówią w typowy dla niej sposób, powtarzają jej słowa, intonację. Jest ona dla nich wzorem do naśladowania. Tym bardziej większa odpowiedzialność spoczywa na pedagogach. Muszą mieć świadomość, że dziecko „kopiuje” to, co widzi. Nie dopuszczalny jest fałsz. Rozdźwięk między tym, czego dorosły wymaga od dzieci, a tym, co sam mówi, robi, prezentuje.

Równość szans

Świadomość, wiedza, kompetencje- oto mocne, wiarygodne i obiektywne narzędzia do wnikliwej oceny równości szans. Pakiet rzetelnej informacji otrzymali wszyscy pracownicy kadry zarządzającej „Słonecznej Krainy” ,dzięki szkoleniu ekspertów z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Radomiu.

To ważny edukacyjny akcent, zwłaszcza na obecnym (nie)poziomie dyskusji polityków i „etatowych” komentatorów „dyżurnych” zjawisk. Kiedy ośmiesza się idee równościowe insynuacjami o promocji anormalnych zachowań. Podejrzeniami o chęć lansowania postaw wbrew instynktom dzieci (przebierania chłopców za dziewczynki i odwrotnie), itp.
Toteż, poddaliśmy się szkoleniu z wyostrzoną uwagą. I precyzyjne wyciągnęliśmy z tego wnioski.
Mamy ugruntowane przekonanie o zasadności promocji i szacunku dla działań- które są niezbywalnym prawem każdego do sprawiedliwego dostępu do różnych, życiowych możliwości. Jesteśmy za zakazem dyskryminacji.
W takich dążeniach widzimy mądrą, dobrą i pokojową ideę. Która w codziennym życiu manifestuje się w prozaicznych sytuacjach i decyzjach: od zaangażowania obydwojga rodziców w pełnienie obowiązków rodzinnych i rodzicielskich. Poprzez danie im szansy na zawodową realizację. Aż do zwiększania liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.
Mamy pełną świadomość, że w równości szans nie chodzi o pogwałcenie istniejącego porządku, ani wywracanie go wbrew uświęconej mądrości. Ale o rozumne eliminowanie szkodliwych stereotypów, błędnych wyobrażeń i stygmatyzujących przekonań.
„Uważam, że edukacja na każdym szczeblu i w każdym wieku ma głęboki sens. I tym większy z niej pożytek, im bardziej czuje się odpowiedzialność za wychowywanie i kształtowanie innych. Rzecz nie w autorytatywnym narzucaniu im racji , ale w uwrażliwianiu. W uczeniu uważności, szacunku dla inności” –podsumowuje dyrektorka Danuta Kwaśnik
Szkolenie o „Równości szans” postawiło akcent na jasne, precyzyjne zdefiniowanie tej idei- mylonej w przestrzeni publicznej i medialnej z niewiedzy lub z premedytacji.
Dla sprecyzowania naszej misji, też precyzyjnie określamy nasze intencje.
W „Słonecznej krainie” nikt nie jest i nie będzie uprzywilejowany, by nikt nie był dyskryminowany. Czujemy się odpowiedzialni za to, by każde dziecko też czuło się komfortowo- niezależnie od płci, wyglądu, zainteresowań i sytuacji materialnej.
Żadnemu wychowankowi nie będziemy narzucać, czym się ma bawić. Pozwalając na autentyczność i spontaniczność. Nie skarcimy chłopca, gdy weźmie lalkę do ręki, ani dziewczynki- bawiącej się autkami. Nie uważamy za wykroczenie przeciw naturze, gdy Piotruś przyszywa guzik, a Basia wbija gwóźdź. I nie będziemy utrwalać wzorców, które młodym umysłom odbierają prawo ciekawości i doświadczania świata.

 

Gimnastyka Mózgu

Zainspirował nas kurs „Gimnastyka Mózgu® wg dr Paula Dennisona”, akcentujący współdziałanie ruchu ciała z pracą mózgu. Twórca tej metody wskazuje integralny związek między rozwojem fizycznym, opanowaniem języka a osiągnięciami szkolnymi.
Ta koncepcja psychologii rozwojowej pokazuje, że aktywność fizyczna jest konieczna, by łatwiej i spontanicznej uczyć się, realizować twórczo, czerpać radość z poznawania, odkrywania świata, radzenia sobie ze stresem.
Jesteśmy mocno zmotywowani, by jeszcze bardziej gimnastykować się ( czyli starać), by wygimnastykować (czyli pobudzić) mózgi naszych dzieci do pełnego sukcesów i wszechstronnego rozwoju.

Diagnoza pedagogiczna

Jak rozpoznać indywidualne potrzeby dziecka? Jak wzmocnić jego rozwój i edukacyjne możliwości? Jak pracować z dzieckiem szczególnie uzdolnionym?- oto kluczowe zagadnienia szkolenia, przygotowanego dla kadry „ Słonecznej krainy”.
Podczas warsztatów akcent postawiono też na wnikliwą obserwację pedagogiczną, umożliwiającą diagnozę przedszkolną- czyli miarodajną ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

„Pierwsza pomoc przedmedyczna”- to jedno z pierwszych zadań edukacyjnych dla naszego personelu. Co roku- wszyscy bez wyjątku- szkolimy się, nabywamy praktycznych umiejętności o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
Mamy wiedzę, ale i świadomość, jak wiele od nas zależy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia innych.
Nie chcemy okazji do wykorzystania tej nauki, co nie podważa zasadności posiadania tych umiejętności. A co najważniejsze- przekonanie, że w razie potrzeby potrafimy pomóc, przekłada się wprost na bezpieczeństwo naszych dzieci.

Pedagogika zabawy

„Pedagogika zabawy- zabawy z chustą animacyjną”. Z taką formą zajęć z dziećmi zapoznał się personel przedszkoli. Szkolenie przeprowadzili specjaliści Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Ta metoda, to lubiany przez przedszkolaków sposób spędzania czasu. Absorbujący ich uwagę i angażujący. To forma pracy (w różnych wariantach), która integruje grupę, uczy współdziałania, ćwiczy refleks, zwinność, ale też odpręża i relaksuje. Zajęcia w przedszkolu zostały wzbogacone o wiele ciekawych zabaw, które sprawiają dzieciom radość, wzbudzają dobre emocje bez elementów rywalizacji.

Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Prosta i naturalna metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne jest teraz znacznie bliższa naszym przedszkolankom. Dwudniowe szkolenie pozwoliło lepiej poznać ten systemu ćwiczeń, który stymuluje rozwój małego człowieka. Daje mu okazję do poznania swego ciała, poprawia jego sprawność, motorykę, daje poczucie siły, rodzi zaufanie do siebie. Zasadą jest, by dziecko zachęcać- nie zmuszać. Motywować- nie nalegać. Dawać mu prawo wyboru, możliwość podejmowania decyzji i szanować jego autonomię. Stwarzać szanse na twórcze działanie. Krytyka i rywalizacja są niedopuszczalne. Ta metoda służy wszystkim dzieciom. Jest też polecana w terapii zaburzeń rozwojowych.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenie BHP dla personelu „Słonecznej krainy” wpisuje się w harmonogram naszych obowiązków. Powtarzamy je cyklicznie. Rzecz nie tylko w tym, by odnotować na nim swoją obecność, ale też zdać egzamin przed uprawnioną firmą szkoleniową. Zdaje się… a nawet mamy pewność, że zdali wszyscy. Bez wyjątku.
Nasz personel zapoznał się również z instrukcją sanitarną, obowiązującą w naszych placówkach.