• Bawiąc- uczyć
  • Inspirować, wspierać,motywować
  • Rozbudzać ciekawość świata
  • Uwrażliwiać
  • Stymulować rozwój dziecka
  • Dawać mu poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości
  • Szanować jego indywidualność
  • Wzmacniać jego talenty i twórczą wyobraźnię
  • Kształtować prospołeczne zachowania i umiejętność współistnienia w grupie
  • Zaszczepiać gotowość do odnoszenia sukcesów i umiejętność radzenia sobie z trudnościami
  • Uczyć samodzielności, kreatywności, tolerancji, poszanowania inności