„Przygoda z uśmiechem”

W naszym przedszkolu pracujemy na podstawie programu „Przygoda z uśmiechem” zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. z 2012 r. poz.977 ze zm.). Program zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. „Przygoda z uśmiechem”  zapewnia doskonałą zabawę. Wspiera rozwój mowy i innych umiejętności komunikacyjnych, motoryki małej, myślenia logicznego i przyczynowo-skutkowego, spostrzegawczości wzrokowo-słuchowej. Rozbudza ciekawość, aktywność i samodzielność dziecka, uczy wrażliwości na sztukę, zachęca do twórczych zabaw muzycznych oraz podejmowania własnych prób ekspresji plastycznej z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych dla dziecka technik.

  „Gimnastyka Mózgu® wg dr Paula Dennisona”

W przedszkolach stosujemy elementy kinezjologiczne podczas zabawy dzieci. Poznając świat dzieci się bawią, a zabawa stwarza podstawowe relacje  w których przyswajają sobie podstawowe uczucia , wartości i możliwości efektywnego przyjmowania zmian i adaptowania się do wiecznie zmieniającego się świata wokół nich przez resztę ich życia. Uniwersalne korzyści płynące z zabawy:

  • Rozwija umiejętności uczenia się
  • Zwiększa swój ogólny potencjał poprzez rozwój kreatywności i wyobraźni
  • Uczy się odczuwać i okazywać radość. która jest podstawą zdrowia i prawidłowej samooceny
  • Uczy zaufania do otaczającego świata i ludzi.

 

„Praca z mandalą”

Zajęcia stymulujące przez kolor, kształt, obraz akt twórczy, skupienie.
Mandala to wyraz czystej głębi i prawdy o sobie samym. To też subtelny wyraz formowania się samoświadomości u dziecka. Ma niezwykły wpływ na ćwiczenie koncentracji, aktywizację wyobraźni. Przemawia językiem barw. Systematyczna praca z okrągłymi obrazami nadzwyczajnie wspomaga rozwój dziecka- wycisza, uspokaja, tonuje, relaksuje wprowadza harmonię i równowagę. Nadpobudliwe dzieci- łagodnieją w ekspresji. Apatyczne- aktywizują się. Praca z mandalą pomaga też w zwalczaniu typowych kryzysów rozwojowych np. trudnego przejścia z przedszkola do szkoły.

„Poznajemy sztukę”

Warsztaty poświęcone przede wszystkim sztuce współczesnej m.in. malarstwu, rzeźbie, architekturze, instalacjom, fotografii, video, dizajnowi. Poprzez praktyczne działania wyjaśnimy zagadnienia teoretyczne. Zajęcia uwrażliwiają małego odbiorcę/twórcę i efektywnie zachęcają go do kolejnych spotkań ze sztuką „za pan brat”. Pobudzają jego wyobraźnię, zmieniają optykę patrzenia na dzieła- swoje także. Uczą uważności i pokazują, że poprzez sztukę można się wypowiadać, wyrażać emocje, komunikować z innymi.