• gimnastyka korekcyjna
  • rytmika
  • język angielski
  • spotkania teatralne
  • wybrane aktywności ruchowe z metody „Ruch rozwijający dla dzieci” Weroniki Sherborne
  • elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona. Wszystkie wychowawczynie ukończyły kurs Gimnastyka Mózgu®, uprawniający do stosowania tej metody w pracy z dziećmi.
  • gimnastyka korekcyjna
  • zajęcia indywidualne i opieka logopedy, psychologa, oligofrenopedagoga oraz surdopedagoga