Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina
w Prażmowie, ul. Piotra Czołchańskiego 1A jest placówką niepubliczną.

Naszym podopiecznym zapewniamy:
Organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczo-kształcących na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wszechstronny rozwój przez zorganizowanie dodatkowych zajęć:

  • gimnastyki ogólnorozwojowej
  • zajęć karate
  • rytmiki
  • języka angielskiego
  • zajęć teatralnych

Zapewniamy:

 • zajęcia profilaktyczne z logopedą
 • opiekę psychologa
 • codzienne zabawy na świeżym powietrzu
 • własny plac zabaw

Placówka jest przystosowana dla dzieci z niepełnosprawnościami. Organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.