Dyrektor mgr Ewelina Hynek-Kwaśnik zaprasza w każdą środę
w godzinach 15.00-16.00

Właścicielka mgr Danuta Kwaśnik zaprasza w każdy piątek w godzinach 8.00 – 10.00 tel. 501 536 817

Telefon do przedszkola: 510-682-661
e-mail: sloneczna-kraina@sloneczna-kraina.pl