Dyrektor mgr Danuta Kwaśnik zaprasza w każdą środę
w godzinach 16.00-17.30

Tel. 501 536 817

Zastępca dyrektora mgr Marta Pluta zaprasza każdy czwartek w godzinach 16.00-17.30

Telefon do przedszkola 514 159 773
e-mail: sloneczna-kraina@sloneczna-kraina.pl