niepubliczne_przedszkole_mlynarskaNiepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Radomiu, ul.Młynarska 13 jest placówką niepubliczną. Przedszkole powstało  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapewniamy:
Organizację zajęć opiekuńczych i wychowawczo-kształcących w oparciu o program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Wszechstronny rozwój przedszkolaków przez zorganizowanie dodatkowych zajęć:

  • gimnastyka korekcyjna
  • rytmika
  • zajęcia teatralne
  • język angielski 5 dni w tygodniu
  • współpracę z logopedą i psychologiem
  • codzienne zajęcia na świeżym powietrzu
  • własny plac zabaw