Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina w Radomiu, ul. Pusta 3A jest placówką niepubliczną, założoną w 2010 roku. Dysponujemy 25 miejscami dla dzieci w wieku 2,5 do 5 lat
Zapewniamy:
Organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczo-kształcących zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszechstronny rozwój przedszkolaków przez zorganizowanie dodatkowych zajęć:

  • gimnastyki korekcyjnej
  • rytmiki
  • codzienne zajęcia języka angielskiego
  • zajęć teatralnych
  • współpracę z logopedą i psychologiem
  • zajęcia na świeżym powietrzu
  • własny plac zabaw

Placówka otacza opieką dzieci z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.