Czesne w roku 2019/20 wynosi 1100 zł. W ramach czesnego dziecko może brać udział we wszystkich zajęciach dodatkowych.

Opłata za wyżywienie 16 zł dziennie. Na wyżywienie składa się 5 posiłków dziennie. W przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej wcześniej, opłata za wyżywienie podlega zwrotowi.