Realizowany przez nas Program wychowania przedszkolnego „Plac zabaw” został stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej z 14 lutego 2017 roku.

Naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem jest dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu.

W pracy z dziećmi skupiamy się na 4 obszarach:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Ruch

Ruch to naturalna aktywność dziecka. Jest podstawą właściwego rozwoju  psychomotorycznego. Prawidłowy rozwój w obszarze motoryki dużej to idealny start do rozpoczęcia ćwiczeń motoryki małej, w tym ćwiczeń grafomotorycznych.

Społeczny obszar rozwoju dziecka. Bezpieczeństwo.

Do wszechstronnego rozwoju dziecka niezbędne jest zbudowanie w nim poczucia bezpieczeństwa – zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Bezpieczeństwo rozumiane jako kształtowanie odpowiedzialności dziecka za siebie i innych to jeden z filarów realizowanego programu. Nauczyciel przygotowuje  dziecko do bezpiecznego funkcjonowania, w tym korzystania ze sprzętów w najbliższym otoczeniu, nawiązywania relacji z dziećmi i dorosłymi, zasad zachowania w kontakcie ze zwierzętami, uczestniczenia w ruchu drogowym.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

Konieczność zapanowania nad własnymi emocjami to podstawa umiejętności społecznych dziecka. W pracy z dzieckiem zwracamy szczególną uwagę na jego rozwój emocjonalny. Scenariusze zajęć o emocjach dostosowane do wieku dziecka zostały wplecione w scenariusze zajęć dziennych. Nauczyciel identyfikuje  potrzeby emocjonalne dzieci, a przedszkolaki uczą się nazywać i wyrażać uczucia.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Doświadczanie.    

Ile piasku zmieści się w wiaderku? Która piłka poleci dalej? Jaki kształt ma woda? W przedszkolu dziecko poznaje zjawiska przyrodnicze w najbardziej skuteczny sposób – doświadcza ich. Scenariusze doświadczeń i eksperymentów są włączone w plan dnia, stanowią doskonałą okazję do odkrywania świata już od najmłodszych lat – rozwijają myślenie przyczynowo‑skutkowe, wspierają umiejętność obserwowania i wyciągania wniosków przez dzieci.