Czesne w roku 2017/18r. wynosi 900zł.
Korzystamy z programu „Maluch”refundacja wynosi 144 zł na każde dziecko, w związku z tym opłata dla rodziców wynosi 756 zł.