Dyrektor mgr Danuta Kwaśnik zaprasza w każdy czwartek
w godzinach 16.00-17.30

Telefon do żłobka 791 184 830
e-mail: sloneczna-kraina@sloneczna-kraina.pl