Dyrektor mgr Marta Pluta
zaprasza codziennie w godzinach 8.00-15-00

Telefon do żłobka 791 184 830
e-mail: sloneczna-kraina@sloneczna-kraina.pl