W dniu 28.12.2017r. rekrutacja do projektu. Szczegóły w zakładce „Aktualności”

Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie „Słoneczna Kraina-żłobek w Radomiu”.

W ramach projektu zostanie utworzony żłobek dla  dzieci w wieku od 20 miesiąca życia do 3 lat. Umożliwi to powrót do pracy lub wejście na rynek pracy 20 rodzicom, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat. W projekcie mogą brać udział osoby z terenu województwa mazowieckiego, zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie Radomia lub powiatu radomskiego zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zamieszczonym w zakładce Aktualności .

Żłobek położony przy ul. Sportowej 5 w Radomiu.

Żłobek spełnia najwyższe standardy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wartość projektu 923 542,50 PLN. Kwota dofinansowania UE   783 834,00 PLN.