Informujemy, że uzyskaliśmy wpis do ewidencji żłobków prowadzonych przez Prezydenta Miasta Radomia, w związku z tym w dniu 28.12.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz 29.12.2017r. w godzinach 9.00- 11.00 przyjmujemy zgłoszenia uczestników do projektu. Wyniki rekrutacji będą dostępne 29.12.2017r. o godzinie 14.00 w biurze projektu w Radomiu ul. Pusta 3A. Wszyscy zainteresowani,  otrzymają informację telefoniczną oraz mailową o wynikach rekrutacji. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły zgodnie z Regulaminem projektu.

Uprzejmie informujemy Państwa, że spotkanie rekrutacyjne w ramach Projektu odbędzie się 23 listopada 2017r. o godzinie 17.30 w budynku Niepublicznego Żłobka Słoneczna Kraina w Radomiu ul. ks. Ignacego Skorupki 1. Przewidywane zakończenie spotkania o godz. 19.00.

Zapraszamy

Dokumenty Projektu „Słoneczna Kraina-żłobek w Radomiu”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Radom

Karta zgłoszenia

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Oświadczenie uczestnika projektu

Dane uczestnika-zał.

Umowa uczestnictwa Radom