DSC_1106

Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie „Słoneczna Kraina-żłobek”. W ramach projektu zostanie utworzony żłobek dla 30 dzieci, co umożliwi powrót do pracy lub wejście na rynek pracy 30 rodzicom, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat. W projekcie mogą brać udział osoby z terenu województwa mazowieckiego, zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie Warszawy oraz obszaru ZIT zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zamieszczonym w zakładce Aktualności .

Żłobek spełnia najwyższe standardy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wartość projektu  1 481 665,20 PLN. Kwota dofinansowania UE   1 184 785,20 PLN.

 

 

 

W związku z realizacją projektu aktualnie zatrudnimy opiekunkę do żłobka.

Wymagane kwalifikacje zgodne z Ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Wszelkich informacji udziela Pani Iwona Wieruszewska pod telefonem 518261271.