Uwaga! Rekrutacja- aktualności na dzień 13.11.2017r.

Informujemy, że na dzień 13.11.2017r. wszystkie miejsca do żłobka zostały zajęte. Zapisujemy dzieci na listę rezerwową.

Rekrutacja

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do żłobka w ramach Projektu zapisano od 2 listopada 20 uczestników. 3 osoby zapisały się na listę rezerwową.  Zainteresowane są zapisaniem dziecka w późniejszym terminie. Na dzień 31. 10.2017r. dysponujemy jeszcze 7 miejscami. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2 miejsca dla 2 mężczyzn posiadających status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo i dla 5 kobiet pracujących, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, lub wychowawczym.

Wyprawka dla dziecka zapisanego do żłobka

Przypominamy, że lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Słoneczna Kraina-żłobek” będzie dostępna w Biurze Projektu w Warszawie ul. Mińska 25 lok. 519  w dniu 31.10.2017r. w godzinach 14.00-16.00.

Rodziców zakwalifikowanych do projektu, poinformujemy telefonicznie oraz mailem oraz zaprosimy do podpisania umowy.

Informujemy, że Niepubliczny Żłobek „Słoneczna Kraina” spełnia wszystkie wymagania i został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych M. st. Warszawy.

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie rozpoczynamy rekrutację uczestników. Dokumenty można składać w Biurze Projektu ul. Mińska 25 lok. 519 w dniu 27.10.2017r. od godziny 12.00 do godziny 17.00 lub przesyłać pocztą.

 

 

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące Projektu, które odbędzie się w dniu 12.10.2017r. o godzinie 17.30 w lokalu Niepublicznego Żłobka Słoneczna Kraina w Warszawie ul. Mińska 25A lok. U3-U5.

 

Dokumenty Projektu „Słoneczna Kraina-żłobek”

Numer umowy o dofinansowanie RPMA.08.03.01-IP.02-14-6757/16

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Dane uczestnika

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Umowa uczestnictwa w projekcie

Karta zapisu dziecka