Telefon do żłobka: 535 104 513

Adres żłobka: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25A/ U3-U5

Koordynator projektu- Danuta Kwaśnik, tel.: 501 536 817

Asystent koordynatora- Iwona Wieruszewska, tel.: 518 261 271

Biuro projektu: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 lok. 519