Czyste ręce

Brak zarazków na tej dłoni. Woda, mydło je przegoni.. na długo!

Słoneczna Kraina - Przedszkole