Grafik zajęć dodatkowych w roku 2017/2018

Poniedziałek

9:45-10:30 język angielski (z podziałem na grupy)

13:30-14:00 gimnastyka korekcyjna (grupa starsza)

14:00-14:30 karate (dla chętnych)

14:40-15:00 gimnastyka korekcyjna (grupa młodsza)

Wtorek

15:15-16:00 zajęcia teatralno-artystyczne (z podziałem na grupy)

Środa

9:40-10:20 Zajęcia rytmiczno-ruchowe ( z podziałem na grupy)

11:00-12:00 zajęcia z psychologiem (1i 3 środa miesiąca; z podziałem na grupy)

Czwartek

15:00-16:00 logopedia (z podziałem na grupy)

Piątek

9:45-10:30 język angielski (z podziałem na grupy)

Słoneczna Kraina - Przedszkole