Kropka do kropki

Bardzo kropkowa ulica Sportowa. Kartki duże i małe zakropkowane całe.

…no i jak  kończyć zdania bez kropek stawiania? Jest jasne jak słońce, że muszę je mieć zdania oznajmujące.

Słoneczna Kraina - Przedszkole