Pierwsza pomoc nie po raz pierwszy

Bezpieczeństwo dzieci w Słonecznej Krainie jest tak samo ważne jak ich edukacja. Tym razem to  personel edukował się- a raczej przypominał sobie , utrwalał, sprawdzał  podstawową wiedzę medyczną, którą opanować powinien każdy laik. Tym bardziej  opiekun innych.

Pierwsza pomoc- to priorytet. Umiejętność właściwej reakcji, odpowiedniego zachowania, należytego postępowania-  to elementarz wychowawców i pracowników  w naszych żłobkach i przedszkolach.

Chodzi też o to, by wyrabiać dobre nawyki i nabierać  praktyki „na poligonie” . To jest nie do przecenienia w  zderzeniu z trudnymi sytuacjami  zdrowotnymi  lub z zagrożeniem życia kogokolwiek.  Taka przedmedyczna pomoc bywa cenna, bo od niej wiele zależy.

Choć- oczywiście – najlepiej nie musieć korzystać z tego  pakietu umiejętności.

Pod okiem fachowca i praktyka minęło więc sobotnie przedpołudnie kadrze Słonecznej Krainy.    Przeszkolonej nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni.

Słoneczna Kraina - Przedszkole