Radom, ul. Młynarska 13

Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Radomiu, ul.Młynarska 13 jest placówką niepubliczną. Przedszkole powstało  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapewniamy:

Organizację zajęć opiekuńczych i wychowawczo-kształcących w oparciu o program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Wszechstronny rozwój przedszkolaków przez zorganizowanie dodatkowych zajęć:

 • gimnastyka korekcyjna
 • rytmika
 • zajęcia teatralne
 • język angielski 5 dni w tygodniu
 • współpracę z logopedą i psychologiem
 • codzienne zajęcia na świeżym powietrzu
 • własny plac zabaw

7.00–8.00

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola.
 • Zabawy swobodne, indywidualne, inspirowane przez nauczyciela.
 • Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i/lub z trudnościami.
 • Poranne ćwiczenia.
 • Czynności związane z higieną.
 • Przygotowanie do śniadania.

8.00-9.00

 • Zajęcia z języka angielskiego.

9.00–9.30

 • Śniadanie.

9.30–12.30

 • Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowywania przedszkolnego.
 • Spacery.
 • Gry i zabawy na placu zabaw.
 • Dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 • Zabawy relaksacyjne i/lub odpoczynek.
 • Zabawy indywidualne.
 • Czynności związane z higieną.
 • Przygotowanie do obiadu.

12.30–13.00

 • Obiad.

13.00–14.45

 • Czytanie bajek, słuchanie muzyki.
 • Zabawy relaksacyjne i/lub leżakowanie.
 • Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowywania przedszkolnego.
 • Zabawy inspirowane przez nauczyciela.
 • Zabawy swobodne.
 • Zabawa na świeżym powietrzu.
 • Dodatkowe zajęcia.
 • Indywidualne zajęcia.
 • Przygotowanie do podwieczorku.

14.45–15.00

 • Podwieczorek.

15.00–17.15

 • Zabawy inspirowane przez nauczyciela.
 • Zabawy swobodne.
 • Zabawa na świeżym powietrzu.
 • Dodatkowe zajęcia.
 • Indywidualne zajęcia.
 • Rozchodzenie się dzieci do domów.

Dyrektor mgr Agnieszka Pajórek
zaprasza w każdy czwartek w godzinach 15.00-16.00

Telefon do przedszkola: 798-143-912
e-mail: sloneczna-kraina@sloneczna-kraina.pl

Słoneczna Kraina - Przedszkole