Przezorne szkolenie

Bezpieczeństwu dzieci i umiejętnościom zachowania się w kryzysowych sytuacjach poświęcone było szkolenie dla kadry „Słonecznej krainy”. Taka wiedza ma głęboki sens. Chodzi oto, by każdy umiał i potrafił właściwie reagować, gdy wydarzy się cokolwiek niepokojącego i zagrażającego zdrowiu lub mieniu. Procedury bezpieczeństwa, zasady postępowania, obsługa sprzętu p.poż- oto, co stanowiło meritum jednodniowego kursu, prowadzonego przez specjalistę.
„ To nie jest wiedza nowa dla personelu. Ale na nowo, co roku przypominamy ją sobie, utrwalamy, bo dobro dzieci to bezwzględny priorytet. Toteż nigdy nie jest w nadmiarze działań, które temu sprzyjają. Dbamy o wysokie standardy nie tylko w zakresie wychowania, ale też opieki. A takie szkolenia są tego przejawem. Bardzo mi zależy, by kadra „Słonecznej krainy” była nie tylko merytorycznie przygotowana, ale tez kompetentna w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.”- powiedziała dyrektorka Danuta Kwaśnik

Słoneczna Kraina - Przedszkole