Twórczo rzecz biorąc…

 

Jesteśmy doświadczonymi pedagogami i wiemy, że kształcić kulturalnie naszych wychowanków – to stymulować, pobudzać inteligencję i wrażliwość oraz zachęcać do twórczej postawy.

Także dlatego w „Słonecznej krainie” organizujemy warsztaty artystyczne dla dzieci, ale też ich rodziców. Zadbaliśmy o to, by ten rozwój był też rodzinną przygodą. By mama i tata mogli być świadkami spontaniczności i zachwytu swojej pociechy. Ale też by sami odkrywali w sobie- często dotąd nie rozpoznane- pokłady artystycznej ekspresji.
Taka forma wspólnego spędzania czasu ma ponadto wymiar psychologiczny. Można w naturalnym dla dziecka środowisku obserwować jego relacje z rówieśnikami, zainteresowanie sztuką, radzenie sobie z nowymi wyzwaniami. Podpatrzyć jego kreatywność i odwagę sprawdzania się w obliczu nowych wyzwań.
Wychowanie estetyczne, to jeden z filarów kształtowania osobowości 2016_warsztaty_artystyczne_2rozwiniętej wszechstronnie. A nam zależy na wszechstronnym rozwoju naszych podopiecznych.
Na zajęciach w naszych placówkach zachęcać będziemy do przygody artystycznej w różnych odsłonach : w malarstwie, tańcu, ruchu scenicznym i technikach multimedialnych.
Dzieci i dorośli mają na tych warsztatach szanse tworzyć piękne rzeczy i doświadczać radości z efektu.
Będziemy wyzwalać inwencje twórczą przez zabawę, przyjazną atmosferę, zachęcanie do podejmowania prób, motywowanie, budzenie ciekawości.
Zapraszamy do wspólnej, twórczej podróży. Wiek nikogo nie ogranicza. Ograniczeniem może być tylko niewiara w siebie.
Danuta Kwaśnik

Słoneczna Kraina - Przedszkole