” Po staremu” od 6 maja?

 
„6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć”- zdecydował rząd.
 
Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od najbliższej środy organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć. Uwzględnić muszą wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.
 
Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.
 
Ważne! Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:
• przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego
• gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19
Więcej szczegółów na oficjalnych stronach rządu i premiera.
Słoneczna Kraina - Przedszkole