Zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć w przedszkolach i żłobkach

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia w naszych przedszkolach i żłobkach zostaną zawieszone od 12 marca br. do 25 marca włącznie.
• 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze dla dzieci, których rodzice są w trakcie organizowania opieki. Dzieci przychodzą tylko w wyjątkowych sytuacjach. W tych dniach nie będzie świadczony katering.
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora placówki.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji

Słoneczna Kraina - Przedszkole