Bezpieczeństwo

Procedura bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu

Organizacja pierwszej pomocy

Procedura postępowania, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbieranie go

Zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Ogólne warunki ubezpieczenia

Słoneczna Kraina - Przedszkole