Misja

 • Bawiąc- uczyć
 • Inspirować, wspierać,motywować
 • Rozbudzać ciekawość świata
 • Uwrażliwiać
 • Stymulować rozwój dziecka
 • Dawać mu poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości
 • Szanować jego indywidualność
 • Wzmacniać jego talenty i twórczą wyobraźnię
 • Kształtować prospołeczne zachowania i umiejętność współistnienia w grupie
 • Zaszczepiać gotowość do odnoszenia sukcesów i umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • Uczyć samodzielności, kreatywności, tolerancji, poszanowania inności
Słoneczna Kraina - Przedszkole