Koncepcja pracy

 • Przestrzegamy praw dziecka.
 • Realizujemy program edukacyjny, zgodny z nową podstawą programową.
 • Uwzględniamy możliwości i predyspozycje każdego wychowanka.
 • Dbamy o rozwój umysłowy, fizyczny, emocjonalny i moralny dzieci.
 • Tworzymy ciepłą, rodzinną atmosferę.
 • Dajemy poczucie bezpieczeństwa.
 • Stawiamy na wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, uwzględniając ich zdolności, zainteresowania, potencjał.
 • Stymulujemy i wzmacniamy poczucie godności, wyjątkowości, empatii oraz umiejętność współistnienia w grupie.
 • Uczymy samodzielności i odpowiedzialności.
 • Rozbudzamy zainteresowanie kulturą, przyrodą, tradycją sztuką.
 • Wprowadzamy w świat uniwersalnych wartości: piękna, dobra, prawdy i miłości.
 • Kształtujemy kulturę fizyczną. Codziennie przebywamy na świeżym powietrzu.
 • Stosujemy różne techniki, metody i narzędzia pracy. Nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Programy autorskie i zajęcia dodatkowe.
 • Uczymy języka angielskiego i oswajamy z nim podczas codziennych zajęć i zabawy.
 • Prowadzimy zajęcia logopedyczne.
 • Mamy wsparcie psychologa.
 • W miarę potrzeb prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju.
Słoneczna Kraina - Przedszkole