Przedszkola

Wspomagamy i wspieramy rozwój małego człowieka. Stwarzamy mu możliwości zdobywania różnych doświadczeń i umiejętności.
W wychowaniu zmierzamy do tego, by dzieci były twórcze, kreatywne, by reprezentowały postawę otwartą na świat. Wdrażamy ich do życia w grupie rówieśniczej. Dbamy o to, by przestrzegały wspólnie ustalonych zasad. Uczymy przedszkolaków dokonywania wyborów, rozumienia ich następstw oraz szanowania wyborów innych osób.

W „Słonecznej krainie” przedszkolaki są radosne i uśmiechnięte! Czas tu spędzony, to szczęśliwe dzieciństwo. To miejsce przyjazne, inspirujące, motywujące. Szanujące potrzeby małego człowieka, jego indywidualność i wrażliwość. Tu dzieci bawiąc się – uczą, a ucząc – bawią.

Przedszkola „Słoneczna Kraina”, to siedem profesjonalnych placówek na Mazowszu. Prowadzimy zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-kształcące.
Wszystkie sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne- z których korzystamy- mają certyfikaty bezpieczeństwa. Podobnie jak nasze place zabaw.

Merytoryczną opiekę nad „Słoneczną krainą” sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Wszystkie placówki mają wpisy do ewidencji placówek niepublicznych. Spełniamy wymogi Sanepidu i Straży Pożarnej.

    Słoneczna Kraina - Przedszkole