Programy

W naszych placówkach realizujemy:

Program wychowania przedszkolnego, wydawnictwa MAC Edukacja, którego autorkami są: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo.

Program obejmuje  pięć form aktywności dziecięcej:

 • społeczną,
 • językową,
 • poznawczą,
 • artystyczną,
 • ruchową i zdrowotną.

Aktywności dziecka przekładają się na realizację celu głównego programu: „rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej, które umożliwią dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.”

 

Zaspokajamy potrzeby rozwojowe dziecka poprzez

 • wyzwalanie aktywności, a nie zmuszanie do aktywności
 • stwarzanie warunków do myślenia, a nie zmuszanie do myślenia
 • zrozumienie egocentrycznej natury dziecka i danie mu swobody zaspokajania własnych dziecięcych potrzeb.

Dbamy o odpowiednie warunki, formy i różnorodne metody pracy. Stosujemy właściwe zasady i formy diagnozowania osiągnięć dziecka, za pomocą narzędzi które zawiera programem nauczania.

 

Do programu dostosowane są podręczniki, o trzech poziomach trudności:

„Olek i Ada” poziom A,

„Nowe przygody Olka i Ady” poziom A+,

„Nowe przygody Olka i Ady” poziom B

Podstawę programową z języka angielskiego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukcji Narodowej

Program „Czytające Przedszkola”w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Poprzez codzienne, głośne czytanie pomagamy dzieciom w doskonałym opanowaniu języka ojczystego

 • Programy zajęć dodatkowych
 • Program adaptacyjny
 • Program wychowawczy przedszkola „Wychowanie bez przemocy”

Ponadto stosowane są nowoczesne metody pracy z dziećmi:

Metoda projektów. Wybrane elementy:

 • pedagogiki Marii Montessori
 • Waldorffa
 • E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • metod aktywnych
 • doświadczenia i eksperymenty
 • metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • drama
 • pantomima
 • teatrzyk kukiełkowy
 • pacynkowy
 • metoda Dobrego Startu opracowana przez M. Bogdanowicz
 • metoda „Burzy mózgów”.
Słoneczna Kraina - Przedszkole