Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe:

  • język angielski
  • język francuski
  • rytmika
  • zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, taneczne)
  • gimnastyka
  • zajęcia z piłką – „Przedszkoliada”
  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia z logopedą
  • logorytmika
Słoneczna Kraina - Przedszkole