Żłobki

Nasze żłobki powstały w ramach projektów  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Spełniają najwyższe standardy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Posiadają wpisy do ewidencji żłobków prowadzone przez właściwe gminy.

Aranżacja przestrzeni i wyposażenie żłobka uwzględniają potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku, stymulują potrzebę eksperymentowania i ciekawość, umożliwiają różne formy interakcji między dziećmi. Zapewnione jest bezpieczeństwo dzieci poprzez wprowadzenie procedur bezpieczeństwa, edukację opiekunów i rodziców. W placówce jest monitoring. Zapewniona jest ciągła opieka nad dziećmi, proporcja opiekunów do dzieci jest w każdym momencie dnia utrzymana, wszystkie osoby pracujące z dziećmi, są przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dzieci mają zapewnione warunki do różnorodnych zabaw.  Podczas zabawy dziecko decyduje czym, w jaki sposób i jak długo będzie się bawić. Podczas zabaw i doświadczania wyposażenie i materiały są swobodnie dostępne dla dziecka. Maluszki  mają możliwości zabawy, odkrywania z innymi dziećmi, z uczestniczącymi i wspierającymi dorosłymi we właściwy sposób. Dzieci bawią się codziennie, zarówno w pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu. Mają zapewnione miejsce do swobodnego poruszania się (czołgania, czworakowania, biegania, wspinania, kręcenia w kółko).

Dzieci znają plan dnia i mogą spodziewać się, że będzie on przestrzegany, opiekun przypomina dzieciom o następnym punkcie w planie dnia lub w inny sposób sprawia, że dzieci spodziewają się zmiany. Plan dnia jest stały codziennie i przewidywalny dla dzieci. Dzieci wiedzą z wyprzedzeniem, że zabawa się skończy i będzie np. czas sprzątania. W planie dnia zawsze jest wyjście na świeże powietrze oraz zawsze są zabawy muzyczno- ruchowe lub ruchowe.Odbywają się zabawy z językiem angielskim. Nad prawidłowym rozwojem dziecka czuwają pedagodzy, pielęgniarka, logopeda i psycholog.

Farmacia-Potenza

    Słoneczna Kraina - Przedszkole