Warszawa, ul. Mińska 25A

Nasz żłobek spełnia najwyższe standardy opieki nad dziećmi w wieku od 12 miesiąca życia do lat 3. Otoczenie w żłobku uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci w zakresie swobodnej zabawy i potrzeb życia codziennego.

W żłobku funkcjonują 2 grupy po 16 dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji bawialnię, istnieje wydzielone miejsce do odpoczynku,  zapewnia się miejsce do spożywania posiłków, wydzielone w sali wyposażone w stoliki i krzesełka. Aranżacja przestrzeni i wyposażenie żłobka uwzględniają potrze­by rozwojowe dzieci, stymulują potrzebę eksperymentowania i ciekawość, umożliwiają różne formy interakcji między maluszkami.Sala zabaw jest podzielona na 4-5 sfer aktywności dostosowanych do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci.

Dzieci mają możliwość codziennego wychodzenia na powietrze.

Podejmuje się efektywne działania, aby zapobiegać wypadkom dzieci w placówce. Wypracowano procedury bezpieczeństwa, które obowiązują wszystkich pracowników, a także rodziców. Zapewniona jest ciągła opieka nad dziećmi proporcja opiekunów do dzieci jest w każdym momencie dnia utrzymana, wszystkie osoby pracujące z dziećmi, w tym pracownicy obsługi,  są przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Współpraca opiekunów i rodziców oparta jest na partnerstwie. Jej podstawą jest rozumienie decydującej roli rodziców i rodziny w procesie rozwoju dziecka przez stworzenie płaszczyzny wspólnego działania.

Dzieci mają zapewniony stały plan dnia. Opiekunowie dbają, by rytm dnia i poszczególne aktywności dostosować do możliwości rozwojowych dzieci, by naprzemiennie występowały po sobie czynności aktywizujące i wyciszające, opiekun może proponować różne formy odpoczynku: leżenie, słuchanie i oglądanie bajek, cicha zabawa, odizolowanie się, słuchanie muzyki, zabawy relaksacyjne. W sali stworzone jest stałe, dostępne poza porą snu, miejsce do odpoczynku i relaksu, gdzie dziecko może się wyciszyć, odejść od zabawy, poleżeć.

 

 

Program „MALUCH +” 2021

  Informujemy, że nasze żłobki: Niepubliczny Żłobek „Słoneczna Kraina” w Radomiu, ul. Skorupki 1, Niepubliczny Żłobek „Słoneczna Kraina” w Radomiu, ul. Sportowa 5/31 oraz Niepubliczny Żłobek „Słoneczna Kraina” w Warszawie,...

„Żłobek blisko domu”

Drodzy rodzice. Miło nam poinformować, że nasz żłobek otrzymał dotację w ramach konkursu "Żłobek blisko domu". Nasza placówka jest w pełni finansowana przez Prezydenta m.st. Warszawy. Rodzice ponoszą jedynie koszty...

Żłobek Warszawa

Miło nam poinformować, że Niepubliczny Żłobek "Słoneczna Kraina" w Warszawie ul.Mińska 25A lok.U3-U5,uzyskał dofinansowanie w ramach modułu 4 Resortowego Programu "Maluch+"2020-moduł 4 na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do...

7:00-8:15

 • Schodzenie się dzieci do żłobka.
 • Przywitanie dziecka przez nauczyciela.
 • Zabawy inspirowane przez nauczyciela, zabawy integracyjne.
 • Poranna gimnastyka.
 • Czynności związane z higieną.
 • Przygotowanie do śniadania.

8:15-8:30

 • Pierwsze śniadanie.
 • Zachęcanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków.

8:30-9:00

 • Zabawy integracyjne i swobodne inspirowane przez nauczyciela.
 • Czynności związane z higieną.
 • Przygotowanie do drugiego śniadania.

9:00-9:45

 • Drugie śniadanie.
 • Zachęcanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków w kulturalny sposób.
 • Mycie zębów po śniadaniu. Czynności higieniczne.

9:45-10:15

 • Zabawy edukacyjne realizujące program edukacyjny w żłobku.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, plastyczne, gimnastyka, teatrzyki.
 • Zajęcia dodatkowe.

10:15-11.15

 • Spacer.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.

11:15-12:00

 • Czynności związane z higieną.
 • Przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30

 • Obiad.
 • Nauka samodzielnego spożywania posiłku.

12:30-14:30

 • Przygotowanie do drzemki. Czynności higieniczne.
 • Czytanie bajek, słuchanie muzyki.
 • Zabawy relaksacyjne, odpoczynek.

14:30-15:00

 • Zajęcia edukacyjne , wychowawcze.
 • Zajęcia indywidualne.
 • Przygotowanie do podwieczorku.

15:00-15:20

 • Podwieczorek

15:20-17:00

 • Gimnastyka popołudniowa.
 • Zabawy inspirowane przez opiekunki.
 • Zabawy w kącikach zainteresowań.
 • Dodatkowe zajęcia.
 • Indywidualne zajęcia.
 • Rozchodzenie się dzieci do domów.

  Telefon do żłobka: 535-104-513

  Adres żłobka: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25A/ U3-U5

  Dyrektor żłobka mgr Ewelina Hynek-Kwaśnik
  zaprasza we wtorki w godzinach 16.00-17.30

  Słoneczna Kraina - Przedszkole