Historia

Słoneczna Kraina to 5 placówek przedszkolnych i 4 żłobki.

Powstawały w kolejnych latach:

2008 rok – przedszkole w Radomiu przy ul. Sportowej 21

2009 rok – punkt przedszkolny w Radomiu przy ul. Pustej 3a

2010 rok – przedszkole w Prażmowie

2012 rok – przedszkole w Radomiu przy ul. Młynarskiej 13

2013 rok – przedszkole w Radomiu przy ul. Ks. I. Skorupki 1

2015 rok – żłobek w Prażmowie

2015 rok – żłobek w Radomiu ul. Ks. I. Skorupki 1

2017 rok – przedszkole i żłobek w Warszawie ul. Mińska 25A

2018 rok – żłobek w Radomiu ul. Sportowa 5

Słoneczna Kraina - Przedszkole